OGLAŠEVANJE


Za oglaševalske vsebine, katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet proizvodov, storitev, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime, je potrebno skleniti poseben dogovor z upravljavcem strani.

Za resničnost in točnost navedb v oglasu je odgovoren oglaševalec.

Cenik oglaševanja ter promocije na portalu Alergije.net

- Promocija na portalu -


Cenik oglaševanja:
Polje 1. Zakup celotne leve pozicije:100€/mesec, za 3 mesece 240€ - PRIHRANEK 60€
Polje 2. Zakup celotne zgornje pozicije:180€/mesec, za 3 mesece 480€ - POLJE JE VIDNO NA VSEH PODSTRANEH  - PRIHRANEK 60€
Polje 3. Zakup celotne centralne pozicije:150€/mesec, za 3 mesece 380€ - PRIHRANEK 70€
Polje 4. Zakup celotne centralne pozicije:130€/mesec, za 3 mesece 330€ - PRIHRANEK 60€

Oglasna pasica pod vsako objavljeno novico (30 dni): 100€

Cena izdelave posamezne pasice (enkraten znesek): 25€

DDV se ne  obračuna po podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

Oglaševanje trži:

Spletna Identiteta - Spletne rešitve, optimizacija, design in storitve, Gregor ŠARONJA, s.p., Rakitna 110, 1352 Preserje.
Podjetje je vpisano v poslovni register RS pod matično št. 3427650000 s šifro dejavnosti 63.120.